Läget för Tabita Sirds i Lettland

Som vi tidigare nämnt har HTLI stött ett lokalt hjälparbete i Lettland; Tabitas Sirds. Vi kontaktade dem för att höra hur det går i dessa Corona-tider.

- Vi är mycket tacksamma för den hjälp och stöd HTLI och våra supporters har gett till vårat arbete, berättar Kristīne Vidzeniece från Tabias Sirds och förklarar att man under den senaste tiden har sett ett ökat behov av hjälp, på grund av den svåra situation som Coronapandemin innebär:
- Just nu stöder vi ett tiotal fattiga familjer med livmedel och hygienartiklar i Liepāja, Grobiņa med tillhörande landsbygd.

I Grobina, som är en liten stad i sydvästra Lettland med drygt 4000 invånare, har stadsförvaltningen initierat ett hjälparbete för att hjälpa ett antal familjer som inte har några bidrag alls. Samordnare för detta är Tabita Sirds och arbetet görs i samarbete med lokalbefolkningen, något som föreningen ser mycket positivt på:

- Det känns fantastiskt med denna insats som görs i samarbete med allmänheten i form av både mat, pengar och arbetsinsatser för de som befinner sig i olika krissituationer i kommunen, förklarar Kristīne.
Tabita Sirds fortsätter även stödet till familjer i den närliggande staden Liepāja med omgivning - ett stöd de bara ser allt mer behov av. Men man har även andra projekt:
- Vi har även ansökt om att kunna fortsätta hålla föräldrautbildningar och vi fortsätter att förbereda oss för att bygga ut Tabitas Sirds lokaler, i hopp om att nuvarande omständigheter inte kommer att hindra det.
Man har även påbörjat ett samarbete med Liepājas regionsjukhus där de stödjer barnavdelningar och avdelningar för prematurbarn (för tidigt födda).

- Det är väldigt speciellt för oss, när vi personligen kan betyda något för en familj som har det mycket svårt. Det blir mycket värme i de mötena, säger Kristīne som hoppas på fortsatt samarbete med HTLI, för Tabita Sirds del.

B.N. 

 Läs även Läget i Lettland