Hjälp till Liv International är en ideell organisation som fungerar helt på ideell grund och utan vinstintressen. All behållning går till vår verksamhet i de länder där vi är verksamma.

Vi försöker hålla nere våra omkostnader och är därför mycket beroende av frivilliga arbetsinsatser.

Vi får våra medel för hjälpinsatser i huvudsak genom gåvor från våra stödmedlemmar och kollekter/insamlingar på våra informationsmöten och andra evenemang samt genom de insamlingsbössor som finns placerade i olika butiker och platser runt om i landet.

Additional information